Casa Verde 2018 Casa Verde Plus

 

 

 

Prin Programul Casa Verde 2018, statul sprijina achizitia de panouri solare  pentru incalzirea apei menajere

 In conformitate cu informarea publicata de Administratia Fondului pentru Mediu,programul Casa Verde a devenit operational incepand cu 10 oct 2018, iar finantarea se acorda dupa criteriul „primul venit, primul servit”. Detalii pehttp://www.afm.ro/program_casa_verde.php 

Astfel, spre deosebire de varianta initiala a programului, acum fiecare beneficiar va depune dosar cu cererea de finantare la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, se va analiza dosarul, se publica dosarele acceptate, beneficiarul achizitioneaza produsele, acestea se instaleaza si apoi transmite o cerere de decontare si i se transmit banii in cont. 

Finantarea se acorda astfel:

Pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare (doar termice, nu si fotovoltaice)
Pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura
Pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.


Cheltuieli eligibile:

a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila
b) cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verficarea probelor si incercarilor
c) taxa pe valoare adaugata
Sunt eligibile cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.


Dosarul de finantare va cuprinde:

a) cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original (v. anexa 2)
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre solicitant, in orginal (v. anexa 3)
c) copie dupa actul de identitate al solicitantului
d) extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabile la data depunerii
e) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul
f) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original
g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere

Documentul care se obtine mai dificil este extrasul de carte funciara. Astfel, daca doriti sa va inscrieti in program este util sa obtineti acest document din timp (dureaza intre o saptamana si o luna in functie de taxa care se plateste). Trebuie sa tineti cont de faptul ca accesul la Programul Casa Verde este reprezentat de un dosar doar cu documente (nu si cu punctaje sau alte criterii de departajare). Daca acestea sunt corecte si complete, nu exista motive pentru care poate fi respins.


Stimate client, pentru a iti oferi cea mai buna experienta si promotii relevante pentru tine, folosim cookie-uri. Prin apasarea butonului "Sunt de acord", acceptati sa primiti toate cookie-urile de pe site-ul nostru. Acest site colecteaza date anonime in scopul de a putea avea o evidenta a vizitatorilor, fara ca aceste date sa poata identifica nici un vizitator.